Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết sẽ thực hiện việc triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép lái xe.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang thực hiện việc nâng cấp, điều chỉnh cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm phù hợp với yêu cầu thí điểm triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép lái xe tích hợp trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Hiện tại, phần mềm quản lý giấy phép lái xe tại các trung tâm sát hạch vẫn cần bổ sung chức năng in giấy hẹn trả giấy phép để có mã hồ sơ trên giấy hẹn trả, giúp người dân tra cứu, thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công.

Sau khi cán bộ nghiệp vụ quyết định trúng tuyển sát hạch, hệ thống sẽ cần có chức năng gửi dữ liệu lên cổng dịch vụ công giấy phép lái xe cấp độ 4, bản giao giấy phép lái xe cho đơn vị bưu chính để chuyển phát cho công dân, thông tin từ Sở Giao thông vận tải chi biết.

Để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước đó đã đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm hiện hành, từ đó có giải pháp, phương án nâng cấp, điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với yêu cầu để thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

Việc nâng cấp phần mềm thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 411 phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

phapluatxahoi.vn

SHARE